Vlada FBiH obustavlja sve postupke privatizacije državnog kapitala?

12.01.2017 18:02
slika

Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara kazala je da će u dnevni red naredne sjednice, zakazane za 26. januar, biti uvršteni zaključci koje je  predložio predsjednik Kluba Srba Slaviša Šućur u cilju transparentnijeg procesa privatizacije.

Navedenim zaključcima predlaže se da se Vlada FBiH zaduži da obustavi sve postupke privatizacije državnog kapitala u Federaciji do stupanja na snagu novog zakona o privatizaciji u FBiH i zakona o općem i javnom dobru FBiH.

“Drugim zaključkom Vlada bi se zadužila da u roku od 60 dana utvrdi nacrte navedenih zakona i uputi ih Parlamentu FBiH u redovnu procedure”, kazao je Šućur.

Obrazložio je da se svi postupci privatizacije državnog kapitala moraju jasno i precizno urediti zakonom kako bi se onemogućila trenutna praksa da se pravilnicima Agencije za privatizaciju propisuju odredbe koje predstavljaju zakonsku materiju.

Osim ovoga, smatra potrebnim uspostaviti sistem donošenja odluka o privatizaciji državnog kapitala između zakonodavne i izvršne vlasti, koji podrazumijeva efektivan nadzor Parlamenta FBiH nad postupcima privatizacije.

Zakon o javnom dobru FBiH mora se, kako kaže, temeljiti na principima zaštite, očuvanja i unapređenja vrijednosti ključnih resursa FBiH i njihovom definiranju kao imovine, koji se ni prema kojem pravnom osnovu ne može prenijeti kao vlasništvo na bilo koje pravno ili fizičko lice pa tako ni u postupku privatizacije.

“Ovo se posebno odnosi na šume, zemljište, vode, infrastrukturu u upotrebi u energetskom, infrastrukturnom naftnom i komunikacijskom sektoru”, rekao je Šućur.

 

 

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.