Ko ima starija kola - novi trošak uz registraciju

22.03.2017 12:34
slika

Od 1. januara ove godine eko-test je postao obavezan deo tehničkog pregleda prilikom godišnje registracije automobila u Bosni i Hercegovini.

Prema propisu Federalnog ministarstva za saobraćaj i komunikacije eko-test je obavezan uz dodatnu naplatu 22-32 marke (11-16 evra) za vozila s benzinskim motorom, odnosno 36 maraka (18 evra) za vozila s dizelskim motorom.

Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Ismir Jusko sa saradnicima održao je sastanak s entitetskim kolegama o problematici eko-testova na tehničkim pregledima vozila.

Na sastanku s federalnim ministrom saobraćaja i komunikacija Denisom Lasićem i pomoćnicom ministra za putni saobraćaj Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske Natašom Kostić utvrđena je neusklađenost pojedinih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju oblast tehničkih pregleda.

Predstavnici državnog i entitetskih ministarstava na sastanku su doneli zaključak da se pristupi izradi zajedničkog pravilnika i cenovnika, koji bi se primenjivao na celom području BiH.

Kako je naglašeno, za automobile nižih evro-karakteristika naknade za eko-testove će biti veće, dok bi se za vozila viših evro-karakteristika, kao i vozila na hibridni i plinski pogon, plaćao manji iznos takse.

Dogovoreno je da resorna ministarstva i nadležne entitetske institucije i Brčko distrikt do kraja sedmice dostave imena predstavnika za radne grupe za izmenu Pravilnika o tehničkim pregledima, kao i jedinstvenog cenovnika koji se odnosi na sprovođenje poslova tehničkog pregleda vozila, te svih drugih pravilnika koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH o vozilima.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.