BG aerodrom: Novi rokovi za koncesiju

17.04.2017 16:53
slika

Vlada Srbije produžila je rok u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj, održavanje i upravljanje infrastukturom beogradske vazdušne luke.

"Budući da je 7. februara 2017. rok za podnošenje prijava za učešće u postupku produžen za dodatnih 13 dana, sa 25. februara na 10. mart, samim tim je za isti period odložen datum dostavljanja konkursne dokumentacije za fazu 1", navodi se u obaveštenju vlade i Aerodroma “Nikola Tesla”.

Kako bi učesnici imali dovoljno vremena da analiziraju konkursnu dokumentaciju i podnesu odgovarajuće neobavezujuće ponude, rok za njihovo podnošenje je produžen za isti vremenski period i novi rok je 24. april 2017. godine.

Kako bi se izbeglo da se zbog produženja ukupno trajanje postupka neograničeno produžava, odlučeno je da se skrati rok za donošenje odluke o ponuđačima koji su se kvalifikovali za učešće u fazi 2, kao i rok za pregledanje i ocenu obavezujućih ponuda.

Novi rok za donošenje odluke o ponuđačima koji su se kvalifikovali za učešće u fazi 2 je deset kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje neobavezujućih ponuda.

Takođe, novi rok za pregledanje i ocenu obavezujućih ponuda je 20 kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje obavezujućih ponuda. 

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.