Agrokor potvrdio: Blokirani smo u Frikomu

28.08.2017 14:18
slika

Hrvatska kompanija Ledo, koja posluje u sastavu Agrokora, potvrdila je da je Srbija na zahtev Sberbanke privremeno zabranila raspolaganje nad udelima u Frikomu.

Privremenu zabranu raspolaganjem celokupnog udela Leda u Frikomu doneo je Trgovački sud u Beogradu, na zahtev Sberbanke Rusija.

Trgovački sud u Beogradu je 7. juna doneo odluku kojom donosi privremenu meru zabrane udela Leda u Frikomu kao osiguranje za potraživanje Sberbanka u iznosu od 100 miliona evra (iznos glavnice) i 1,3 miliona evra (pripisana kamata na dan 25. maja 2017.), a koja proizilazi u skladu sa jemstvom na osnovu ugovora o kreditu potpisanom 21. februara ove goidne.

Ledo je saopštio i da je Sberbanka pokrenula postupak arbitraže protiv Agrokora i 11 kompanija garanata (uključujući Ledo) koji se odvija pred Londonskim sudom međunarodne arbitraže (LCIA) u vezi sa 450 miliona evra datih Agrokoru od Sberbanke, koje Sberbanka potražuje zbog pokretanja postupka izvanredne uprave u Hrvatskoj.

Paralelno, za vreme trajanja arbitražnog postupka, Ante Ramljak je engleskom sudu podneo zahtev za priznavanje učinaka izvanredne uprave u Engleskoj i Velsu. Stranke u arbitražnom postupku su prihvatile mirovanje arbitražnog postupka dok se punomoćno ne odluči o zahtevu Ramljaka, a što se očekuje najranije u novembru 2017. godine.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.