Jačanje uticaja civilnog društva

28.11.2014 15:30
slika

Sedamnaest nevladinih organizacija iz cijele BiH osnovalo je Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024, kojem je cilj podrška kreiranju zajedničkog ekonomskog prostora BiH i regije, podrška ekonomskim i socijalnim kretanjima u BiH, kao i podrška naučnim, stručnim i ostalim aktivnostima koje su usmjerene socijalnim, ekonomskim i pravnim reformama.

- Naš Savez namjerava biti prepoznatljiv nevladin međunarodni subjekt koji će biti usmjeren podršci reformama i kreiranju zajedničkog ekonomskog prostora i naučnim i stručnim aktivnostima koje su usmjerene za razvoj BiH, kao što su kreiranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede, povećanje izvoza i drugo. Planiramo raditi zajedno sa vlastima, da napravimo platformu da EU, zemlje regije i potencijalni investitori ne razgovaraju samo sa vlastima nego i sa građanima, to jest sa nevladinim sektorom, koji će raditi za dobrobit i građana i privrednih subjekata, kazao je Senad Tafro, predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić istakao je kako bez jakog ekonomskog razvoja BiH i nužnih socijalnih reformi, među kojima se podrazumijeva i smanjenje cijene rada po zaposlenom radniku u BiH, Bosni i Hercegovini ne predstoji svijetla budućnost.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.